Terug naar Clean Fuels

Waterstof

Uit de startblokken, op naar de meet

Rijden op waterstof staat nog in zijn kinderschoenen. Toch investeert PitPoint nu al in waterstoftankstations. Omdat we geloven dat waterstof een van de pijlers is voor de toekomst van duurzame brandstoffen. We hebben het bijna onuitputtelijk ter beschikking én er komen geen schadelijke stoffen vrij bij het gebruik.

Immense kracht

eindeloze mogelijkheden

Waterstof bezit niet alleen grote kracht, de opportuniteiten zijn ook legio. Waterstof die wordt gemaakt door elektrolyse – gevoed met duurzame elektriciteit – maakt mobiliteit mogelijk zonder uitstoot van schadelijke gassen. En ter plaatse geproduceerde waterstof zorgt voor nog meer duurzaamheid.

Waterstof: perfect opslagmedium

Steeds vaker wordt energie duurzaam opgewekt – door zon of wind bijvoorbeeld. Daardoor ontstaan elektriciteitsoverschotten. Daarmee zetten we water om in waterstof. Dat na verbranding weer schoon water wordt. Zolang er maar duurzame elektriciteit wordt opgewekt, is de grondstof dus echt onuitputtelijk.

De technologie van morgen

Courant gebruik van waterstof is voorlopig nog toekomstmuziek. Maar de realisatie van waterstoftankstations is nu al nodig voor de verdere ontwikkeling van de technologie. De eerste stap? Infrastructuur bouwen om waterstof te tanken in het hele land.

Er zijn twee manieren om waterstof op locatie te creëren:
• elektrolyse
steam reforming

En om waterstof aan te voeren:
• via tube trailers
• als restproduct van een nabijgelegen fabriek

PitPoint gelooft vooral in de toekomst van waterstof op basis van elektrolyse, maar maakt voorlopig geen onderscheid tussen de twee technieken. Zo willen we de waterstofbeweging een sterke duw geven. En daarom focussen we ons eerst op de aanleg van infrastructuur.

PitPoint kneedt mee aan de toekomst

PitPoint is betrokken bij meerdere trajecten voor de ontwikkeling van waterstoftankstations. Zo werd een van de eerste waterstoftankstations in de Benelux door PitPoint gebouwd in Helmond. We staan ook in voor het onderhoud ervan.

Begin 2016 ontvingen we een EU-subsidie voor de realisatie, het onderhoud en de exploitatie van een waterstoftankstation in Arnhem. Daarvoor zullen we samenwerken met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Gelderland, de gemeente Arnhem en de vervoersmaatschappij Connexxion.

Veelbelovende speler, nog geen concurrent

Alle ontwikkelingen op vlak van waterstof worden voorlopig nog gesubsidieerd. Dat maakt dat het als brandstof nu nog niet kan concurreren met Aardgas en LNG, noch met diesel of benzine.

Klim naar de top

100% schone en hernieuwbare brandstof? PitPoint legt de lat hoog. Maar we evolueren gestaag en bouwen ondertussen aan de uitbreiding van de infrastructuur voor bestaande schone brandstoffen. We dragen ons steentje bij tot de ontwikkeling van tankstations en voertuigen. En zetten ons onderzoek voort.