Terug

E-mail Disclaimer

De inhoud van deze e-mail en eventuele bijlagen kan informatie bevatten die voorbehouden is aan de beoogde ontvanger en/of vertrouwelijk is. Deze e-mail en de bijlagen mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, niet gebruikt worden en op geen enkele wijze gekopieerd worden door iemand anders dan de beoogde ontvanger van deze e-mail. Als u deze e-mail per abuis heeft ontvangen verzoeken wij u ons telefonisch of per e-mail te waarschuwen en deze e-mail te verwijderen.

The content of this e-mail and any attachments may include information which is intended solely for the intended recipient and/or which is privileged or confidential in nature. This e-mail and its attachments may not be disclosed to, used by, or copied in any way by anyone other than the intended recipient. If you received this e-mail in error, please notify us immediately by e-mail or telephone and delete this e-mail.