Terug naar Clean Fuels

CNG

HET GAS IS GROENER BIJ PITPOINT

Aardgas (CNG) is momenteel de goedkoopste én schoonste fossiele brandstof op de markt.

Nog groener is de duurzame en biologische opvolger van aardgas: groengas. Met deze brandstof rijdt u bijna CO2-neutraal. Groengas wordt gemaakt uit biogas – ontstaan uit vergisting van groen- en snoeiafval, rioolslib en mest. PitPoint produceert bovendien zelf groengas. Dat zorgt voor minder vervoerskosten, extra werkgelegenheid en een boost voor de economie. Kortom: een win-winsituatie.

Aanmelden PitPoint Post

PITPOINT MAAKT BELGIË WARM VOOR SCHONE BRANDSTOFFEN

Schoon vervoer voor iedereen in 2030, ook in België. Dat streeft PitPoint na. En daarin geloven we.

Zoals het er nu naar uitziet, is waterstof de brandstof van de toekomst. Maar helaas nog niet van … vandaag. Of zelfs morgen. Het beste alternatief om de transitieperiode te overbruggen, is Aardgas. Deze brandstof is nu al volledig ontwikkeld en volop inzetbaar. Schoner rijden begint dus wél vandaag.

PitPoint timmert hard aan de weg om het tankstationnetwerk uit te breiden. Want een economisch en ecologisch verantwoord vervangmiddel voor benzine en diesel is broodnodig.

WAAROM kiest u voor Aardgas?

 • goedkoper dan traditionele brandstoffen
 • beter voor uw omgeving
 • ruime keuze aan courante voertuigen
 • groeiend tankstationnetwerk
 • hybride technologie: aardgaswagens kunnen ook door benzine worden aangedreven
 • geen voertuigaanpassingen nodig voor overschakeling naar groengas
 • langer leven voor uw motor – dankzij schonere verbranding
 • stillere motor dan diesel
 • even snelle tankbeurten als bij diesel of benzine
Wat wint het milieu bij CNG?
 • 10%* minder CO2-uitstoot dan bij diesel
 • 90% minder stikstofoxiden dan bij diesel
 • geen uitstoot van roet en fijnstof

* 10% minder CO2-uitstoot bij CNG uit aardgas. Groengas heeft zelfs 75% minder CO2-uitstoot dan diesel.