x

CNG

Het gas is groener bij PitPoint

Aardgas (CNG) is momenteel de goedkoopste én schoonste fossiele brandstof op de markt.

Nog groener is de duurzame en biologische opvolger van aardgas: groengas. Met deze brandstof rijdt u bijna CO2-neutraal. Groengas wordt gemaakt uit biogas – ontstaan uit vergisting van groen- en snoeiafval, rioolslib en mest. PitPoint produceert bovendien zelf groengas. Dat zorgt voor minder vervoerskosten, extra werkgelegenheid en een boost voor de economie. Kortom: een win-winsituatie! 

LNG

DE SCHOONSTE BRANDSTOF VOOR UW VRACHTVERVOER

LNG is liquified natural gas – vloeibaar aardgas. Aardgas voor huishoudens is ook in de vervoerssector al een hele poos een gangbare brandstof.

LNG wordt voornamelijk bij zwaar transport gebruikt, zoals voor vrachtwagens en grote schepen. Het is momenteel de schoonste brandstof binnen de transportsector.

Waterstof

Uit de startblokken, op naar de meet

Rijden op waterstof staat nog in zijn kinderschoenen. Toch investeert PitPoint nu al in waterstoftankstations. Omdat we geloven dat waterstof een van de pijlers is voor de toekomst van duurzame brandstoffen. We hebben het bijna onuitputtelijk ter beschikking én er komen geen schadelijke stoffen vrij bij het gebruik.

Electriciteit

Elektrisch vervoer heeft zijn plekje al veroverd in het stadsverkeer en het openbaar vervoer. Ook enkele particulieren en leasingchauffeurs zijn al overtuigd. Terecht, want elektrisch vervoer draagt voor een belangrijk deel bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit.

PitPoint ontwerpt, vervaardigt en onderhoudt elektrische laadinfrastructuur. Zo tankt u duurzaam opgewekte elektriciteit.

LEGENDA
Tankstation
Tankstation
Tankstation