Autosalon 2017

 

Conditions du PitPoint Quiz
 • De winnaar ontvangt één arrangement bestaande uit één overnachting in één tweepersoonskamers inclusief ontbijt en één dinerbon t.w.v. €75 per bon in de regio met de zuiverste lucht van België.
 • Aan de actie kan slechts éénmaal (door het inleveren van één antwoordstrook) worden meegedaan.
 • Over de beantwoording van de vragen wordt niet gecorrespondeerd en de (al dan niet correcte) beantwoording van quizvragen kan niet worden aangevochten om welke reden dan ook. De uitslag (bekendmaking winnaar door PitPoint) is onherroepelijk en bindend.
 • De prijs (het arrangement) is persoonlijk, adres gebonden en niet overdraagbaar. Het arrangement kan niet worden ingewisseld tegen geld of andere middelen.
 • De actie is tijdelijk en loopt tot 22 januari 2017.
 • Het arrangement is geldig tot 1 januari 2018.
 • PitPoint behoudt zich het recht voor de actie op elk moment zonder opgaaf van redenen stop te zetten, deelnemers uit te sluiten of de voorwaarden van de actie tussentijds te wijzigen.
 • Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.
 • Op deze actie is Belgisch recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
 • Deelname aan deze actie betekent dat PitPoint de deelnemer tijdens en na de actieperiode kan benaderen over rijden op Aardgas (CNG).
 • PitPoint verwerkt de persoonsgegevens die door de deelnemers aan PitPoint in het kader van deze actie worden verstrekt.
 • Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties en is alleen geldig in België