Wedstrijdreglement Kessel-Lo

Dit wedstrijdreglement betreft de actie in samenwerking met Groep Ceulemans “Win 1 jaar gratis aardgas” van 08/01/2018 tot en met 08/04/2018 op www.pitpoint.be.

Artikel 1. Organisatie

De wedstrijd wordt georganiseerd door PitPoint.BE met maatschappelijke zetel te MC Square Offices, Schaliënhoevedreef 20T, 2800 Mechelen, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0633.993.681, hierna genoemd PitPoint

Over het verloop van de wedstrijd of de toepassing van het reglement worden geen briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd.

Artikel 2. Wedstrijdmodaliteiten

De deelnamevoorwaarden worden uiteengezet in de wedstrijd. Vanaf 08/01/2018 tot en met 08/04/2018 kan men deelnemen aan de wedstrijd “Win 1 jaar gratis aardgas” via pitpoint.be en maakt men kans op de prijs die wordt aangeboden. Laattijdige inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen.

PRIJS : 1x  CNG Tankkaart voor 1 jaar t.w.v. maximaal 1000 euro inclusief BTW. De klant ontvangt een prepaid tankkaart bij levering van de wagen of vanaf 1.1.18 waarop maandelijks een maximaal budget van 100 euro wordt voorzien. De totale som kan niet groter zijn dan 1000 euro.

(enkel geldig voor CNG bij PitPoint Willebroek, PitPoint Bornem, PitPoint Rumst, PitPoint Beveren, PitPoint Antwerpen Kielsbroek, PitPoint Wommelgem, PitPoint Turnhout, PitPoint Zoersel en PitPoint Kessel-Lo)

De prijzen kunnen niet omgezet worden in speciën.

Iedere koper van een CNG wagen bij bovenvermelde garage ouder dan 18 jaar en gevestigd op Belgisch grondgebied mag deelnemen, met uitzondering van de personeelsleden van de organisatoren, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en  alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën. Personeelsleden en hun gezinsleden van Pitpoint.be mogen niet deelnemen aan de wedstrijd.

Elke bestelde of geleverde wagen in de periode van de wedstrijd heeft recht op 1 deelname. De bestelbon of leveringsbon van bovenvermelde garage dient als bewijs en een kopie wordt hiervan aan PitPoint overhandigd. In het algemeen kan pitpoint.be bij om het even welke poging tot fraude overgaan tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer.

De winnaar wordt persoonlijk verwittigd per e-mail of telefonisch.

De uitslag (bekendmaking winnaar door PitPoint)  kan niet worden aangevochten om welke reden dan ook. De uitslag is onherroepelijk en bindend.

Artikel 3. Algemeen

Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat PitPoint de informatie voor publicitaire doeleinden mag benutten en deze gegevens zal opslaan. PitPoint verwerkt de persoonsgegevens die door de deelnemers aan PitPoint in het kader van deze actie worden verstrekt. De winnaar verklaart zich automatisch ermee akkoord dat zijn initiaal en naam, woonplaats en eventueel foto wordt gepubliceerd. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk de toestemming tot publicatie van deze gegevens. Alle communicatie over deze wedstrijd verloopt uitsluitend via e-mail. Het contactadres is info@pitpoint.be . Daarnaast wordt over de uitslag noch over de wedstrijd gecommuniceerd.

Deelname aan deze actie betekent dat PitPoint de deelnemer tijdens en na de actieperiode kan benaderen over rijden op Aardgas (CNG).

Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties en is alleen geldig in België.

Artikel 4 . Geschillen

PitPoint behoudt zich het recht voor de actie op elk moment zonder opgaaf van redenen stop te zetten, deelnemers uit te sluiten of de voorwaarden van de actie tussentijds te wijzigen.

Door aan deze wedstrijd deel te nemen verklaart de deelnemer/deelneemster zich automatisch akkoord met alle punten uit dit wedstrijdreglement, met de uitslag en met de door de organisatie genomen of te nemen beslissingen in het kader van de wedstrijd. Over eventuele niet-besproken punten in het reglement wordt door de organisatie ad hoc beslist zonder verhaal door, of kennisgeving aan de deelnemers. Deelname aan deze wedstrijd houdt in dat men alle bepalingen van dit reglement en de beslissingen van de organisatoren aanvaardt. Iedere persoon ouder dan 18 jaar en gevestigd op Belgisch grondgebied kan max. één geldige keer meedoen per e-mail adres.

Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen op geen enkele manier de aansprakelijkheid van Pitpoint.be. in het gedrang brengen. In het algemeen wijst Pitpoint.be – elke mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot deze gratis wedstrijd formeel af.

De organisatie kan eveneens niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele technische problemen of andere onvolkomenheden. Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatoren zijn zonder verhaal.